Tunesie – تونس,

Tunesie is 163.610 vierkante kilometer groot en is daarmee dus ongeveer 5 maal groter dan Nederland. Tunesie heeft ongeveer 9 miljoen inwoners bestaande uit Berbers en Arabieren.

Comments are closed.