Help een kind in Thailand

De Creating Balance Foundation, wordt gerund door een goede vriend en ex collega van de Haagse politie, Ron Gerrits. Samen met zijn vriendin Minta verzet hij bergen werk in de voormalige Gouden Driehoek (het opiumgebied) in het noorden van Thailand.
Hieronder een foto van 1 van de 48 kinderen die zij onder hun hoede hebben. Dit is een weesmeisje in een dorpje in de bergen bij Chiang Rai. Dit schatje woont in een dorpje dat door Ron en Minta, “Hellsgate“, wordt genoemd. Inderdaad een passende naam voor een troosteloos dorpje met een kansloze bevolking. De meeste volwassenen in dit kleine dorpje zijn opium verslaafd en liggen de hele dag bedwelmd op hun bed, terwijl de kinderen in dit dorp het maar zelf uit moeten zoeken. Gelukkig zijn er Ron en Minta die regelmatig dit afgelegen plekje op aarde komen bezoeken, met eten, warme kleding, een warme lach en een luisterend oor.
Ook zorgen Ron en Minta, middels de Foundation er voor dat de kinderen door de weeks naar school kunnen. Op maandagochtend mogen zij zich melden op de school waar zij na uren lopen, de rest van de week door mogen brengen.
Maar vrijdagmiddag is er weer de lange wandeling naar huis, waar voor velen van hen de opium verslaafde ouders, niet eens door hebben dat ze er weer zijn. De 48 kinderen die door de Creating Balance Foundation geholpen worden wonen in meerdere dorpen op 10  verschillende lokaties en zijn allen afstammelingen van de Akha en Lisu bergvolkeren die in het noorden hun “vluchtelingen bestaan” leiden.

De Foundation is werkzaam als een niet-gouvernementele organisatie (ngo), en stelt zich daardoor onafhankelijk op ten opzichte van de Thaise overheid. Dit houdt onder andere
in, dat de Foundation geen financiële ondersteuning vanuit de overheid krijgt
en voor de uitvoer van haar werkzaamheden en projecten volledig afhankelijk is
van financiële ondersteuning door sponsors en donateurs.

Door uw donatie – sponsoring helpt U op directe wijze om “onze kinderen en gehandicapten” een beter leven en toekomst te geven. Door uw donatie geeft u de kinderen de kans om onderwijs te volgen en zodoende een gezonde en goede toekomst op te bouwen. U geeft gehandicapten een gezonder en menswaardiger leven. Door uw giften wordt een positieve sociale omgeving voor zowel kind – gehandicapte – familie – dorpsgenoten ontwikkeld, met behoud van en respect voor de cultuur en het geloof. Door het creëren van eigen verantwoordelijkheid , zelfstandigheid en door het ontwikkelen van sociale ondersteuningsnetwerken en arbeid wordt een preventief antwoord te geven op de risico’s van de (kinder)misbruik, uitbuiting, handel –gebruik van drugs, prostitutie, etc.

Besteding–garantie

Uw sponsoring – donatie wordt op meest efficiënte en kwalitatieve wijze ingezet, dit kunnen wij garanderen door onder andere de opzet en manier van werken van de Foundation. Wij zijn een officieel in Thailand geregistreerde Foundation en vallen zodoende onder de controles en regelgeving van de Thaise overheid.

Wij doen wat wij zeggen en zeggen wat wij doen.

Het leveren van kwaliteit, ten opzichte van kwantiteit, is de prioriteit.

Er is geen gelaagdheid in de organisatie. Iedereen die werkzaam is bij de
Foundation, is persoonlijk betrokken bij de directe uitvoering van
ondersteuning aan de kinderen de gehandicapten en de projecten. Dit geldt ook voor de
directeur. De bestuursleden en de directeur krijgen geen salaris. Wij streven
volledige transparantie na, op zowel onze werkzaamheden als de financiën. De totale
overhead van de Foundation is begrensd op maximaal 15%. Er wordt nooit contant
geld gegeven aan de families van de kinderen en de gehandicapten. Alles kosten – benodigde materialen etc. worden door de Foundation zelf betaald of aangeschaft.

Transparantie is voor de Foundation een basisbegrip waar grote waarde aan gehecht wordt. Voor iedere donatie en sponsoring, wordt per email aan u, de
verantwoording van de besteding en de eventuele voortgang van het kind
/ gehandicapte of het project afgelegd.

Donatie – sponsoring.

Uw donatie maakt dat wij, namens U, onze werkzaamheden kunnen doen en de kinderen en gehandicapten een beter leven en toekomst kunnen geven. Onder een donatie verstaan wij een 1-malige of een periodieke donatie zonder specifiek doel. Indien u uw donatie een specifieke bestemming wilt geven of een bevestiging van ontvangst wilt ontvangen, laat ons dit dan via onze email weten. ( info@creatingbalancethailand.com) Vermeld dan in deze mail uw naam, het bedrag en het door u beoogde doel.

Bij donaties vanaf  € 100,- krijgt u, indien wij uw adres hebben, een speciale sleutelhanger opgestuurd, die gemaakt is door familieleden van onze kinderen of gehandicapten. (ontwikkelen van nieuwe fair-trade producten met behoud van specifieke culturele eigenschappen – zie item Lakach)

Sponsors.

Onder sponsors verstaan wij personen  en/of organisaties die onze werkzaamheden, projecten, kinderen en/of gehandicapten, voor een bepaalde termijn of eenmalig ondersteunen.

Vaste onderwerpen voor sponsoring zijn de kinderen en gehandicapten (zie onderstaand
overzicht) , daarnaast zijn er verschillende projecten en activiteiten die ook voor sponsoring geschikt zijn. Een overzicht hiervan is te vinden onder het item: projecten en activiteiten. Mocht u besluiten om sponsor te willen worden, neem hiervoor contact op met de Foundation per email : info@creatingbalancethailand.com. Het sponsoren van
een kind – gehandicapte, betekent dat u op dat moment een persoonlijk sponsor
wordt en dat uw sponsoring volledig kostendekkend is voor de kosten en begeleiding,  zoals in de programma’s Cheops en We Care! beschreven is. Een sponsor wordt periodiek ( 1x per 3 maanden) middels een verslag  en foto’s (per email), van de voortgang en begeleiding op de hoogte gehouden.

Kosten voor sponsoring kind –gehandicapte zijn:

Cheops:

Programma:“Go for it” ( basis onderwijs, woont bij ouder(s) – verzorgers),

1 kind : € 25,- per maand, € 300,- per jaar.

Programma :“ We Care !!” ( begeleiding gehandicapt kind – volwassene)

1 persoon : € 40,- per maand, € 480,- per jaar.

Programma : “ Don’t think just do !!!” ( voortgezet onderwijs, woont in de stad onder  begeleiding)

1 jongere : € 195,- per maand, €2340,- per jaar.

UITERAARD IS HET OOK MOGELIJK OM MET EEN KLEINE MAANDELIJKSE STORTING VAN 5 EURO, 10 EURO, 15 EURO OF 20 EURO EEN DEEL VAN DE OPVANG VAN EEN KIND OF EEN DEEL VAN DE VERZORGING VAN EEN GEHANDICAPTE TE ONDERSTEUNEN.

IEDERE GIFTE IS WELKOM EN ZAL GOED WORDEN BESTEED. WIJ ONTVANGEN LIEVER MAANDELIJKS 1 EURO DAN EEN EENMALIGE GIFT VAN 50 EURO AANGEZIEN WIJ MET EEN VAST MAANDELIJKS INKOMEN EEN BETERE TOEKOMST PLANNING VOOR DE KINDEREN EN GEHANDICAPTEN KUNNEN MAKEN.

Donatie per bank;

Nederland. Het banknummer van de Nederlandse Stichting Creating Changes Nederland , die als zogenaamde “steunstichting” fungeert voor de Thaise Foundation, onder vermelding van Cheops.ING, rekeningnr.  683341235, St. Creating Changes Nederland, Voorburg

Thailand. Bangkok bank, rekeningnr. 718-0-04641-4, swiftcode BKKBTHBK, accountname: Creating Balance Thailand Foundation,  Sri Donchai road, Chiang Mai Thailand.Creating Balance Thailand

Mr. Ron Gerrits

Telnr.:+66(0)861253781

Skype: Ron.Gerrits

Email:Info@creatingbalancethailand.com
Website: www.creatingbalancethailand.com
Facebook: creating balance thailand foundation Adres Thailand,Chiang Mai land 330 /328, Changklan, 50100 Chiang Mai, Thailand

Naast de hulp aan deze kinderen hebben Ron en Ming ook veel zorg te besteden aan inmiddels 4 gehandicapte mensen, die zij door hun goede zorgen een menswaardiger bestaan geven. Hier onder een aantal foto’s, waarbij geen commentaar nodig is.

Comments are closed.