Leiden

De Sleutelstad, heeft 118.714 inwoners en is de oudste universiteit van Nederland. Daarnaast is de stad bekend om de rijke geschiedenis en de oude binnenstad, met grachten, monumentale bouwwerken en hofjes.

The Sleutelstad has 118,714 inhabitants and holds the oldest university in the Netherlands. Next to this the city is known for its rich history and the Old Town, with canals, monumental buildings and courtyards.

Hieronder het molenmuseum de Valk, een stellingkorenmolen uit 1743. – Below the mill museum the Falcon, a corn mill from 1743.

Morspoort 1668         Koorn(beurs)brug 1642       De Burcht van rond het jaar 1000

De Zijlpoort gebouwd in 1667

Comments are closed.