Rotterdam

De markthal. Het nieuwe wonen in de stad – The markethall is the new way of living in the city of Rotterdam

De haven van Rotterdam is de grootste en belangrijkste van Europa en behoort tevens tot de grootste en belangrijkste havens ter wereld. De stad is gelegen aan de Nieuwe Maas, een van de rivieren in de delta die gevormd wordt door de Rijn en de Maas. De naam Rotterdam stamt uit de dertiende eeuw en verwijst naar een dam in de rivier de Rotte. De historische binnenstad werd in mei 1940 grotendeels verwoest door een Duits bombardement en telde op 1 januari 2012 617.347 inwoners.

The port of Rotterdam is the largest and most important in Europe and is also one of the largest and most important ports in the world. The city is situated on the Nieuwe Maas, one of the rivers in the delta formed by the Rhine and the Meuse. The name Rotterdam dates from the thirteenth century and refers to a dam in the Rotte river. The historic city center was largely destroyed in 1940 by a German bombardment and had 617,347 inhabitants on 1 January 2012.

Hieronder de Euromast en het voor de stad zo kenmerkende kantoor van de Nationale Nederlanden – Below the Euromast and the  typical office of the Nationale Nederlanden

Ook de Blaaktoren “het Potlood” met de kubuswoningen zijn typisch Rotterdam – The Tower Blaak also named “the Pencil” with the cube houses are typical Rotterdam

Ook aan de Erasmusbrug “de Zwaan” is de Rotterdamse skyline altijd te herkennen. – Also at the Erasmus Bridge “the Swan” is a point of recognision to the Rotterdam skyline.

Hieronder de Wilhelminapier – Below the Wilhelmina Pier

 

 

 

Comments are closed.